De kalender voor het najaar 2020 staat online, hopelijk mogen deze doorgaan. Inschrijven voor een workshop of om op een infodag te komen verplicht via de inschrijvingsformulieren!

Programma


Wij plannen een compleet cursusaanbod met de nadruk op de praktijk. Het is de bedoeling dat uzelf aan het werk gaat met onze ondersteuning met uw eigen materiaal, maar dit is geen vereiste.


Om  duidelijk te maken wat er in een Cursus, Workshop of Presentatie gebeurd, kan je op de onderstaande links klikken en krijgt u een korte beschrijving van de inhoud.


(*) Indien u in het bezit bent van een laptop gelieve deze dan mee te brengen naar de workshop.

($) Voor  deze workshop is het aangewezen om je  besturingscentrale mee te brengen.

(#)  eventuele aankoop van onderdelen (voertuig, decoder, leds...) die gebruikt worden tijdens deze sessies zijn NIET in deze prijs inbegrepen.

(+) als deze link achter de benaming van een cursus - workshop staat, kan u de reacties van vorige cursisten lezen.


Workshops op zaterdag starten om 10.00 uur. Er wordt u koffie, thee en frisdrank aangeboden. ’s Middags bieden we u een dagschotel en een (normale) drank aan. We voorzien het einde telkens omstreeks 17.00 uur.

Deelnemen kost € 55,00 per cursus/workshop of een presentatie. Vooraf inschrijven op 5 cursus/workshops/presentaties (ook niet opeenvolgend) geeft u recht op 10 % korting.


Betalen kan via onze  rekening op naam van : Modeltrein-Support

IBAN = BE40973082782763

BIC = ARSPBE22


Om praktische redenen kunnen we niet alle cursussen-workshops-presentaties in 1 werkjaar geven, voor deze die niet voorzien zijn kan je je wel aanmelden (zonder kosten) en zullen we in overleg plannen wanneer deze gegeven worden, wij sluiten  de inschrijvingen telkens op dinsdagavond voor de geplande workshop af.


Inschrijvingsformulier (datum gekend op kalender).


Aanmeldingsformulier (nog niet gepland op kalender).


De data van deze workshops kan u hier downloaden (Kalender).

opstelling tijdens een cursus

Opgelet:

Gelieve voor u inschrijft op een workshop Koploper, iTrain, Windigipet en Rocrail, te controleren of het programma wel kan samenwerken met uw centrale (besturingssysteem van de treinbaan).

Indien nodig vraag het ons per mail:

info@modeltrein-support.be


alle aandacht voor het probleem tijdens de open deur

Infodagen


Op de dagen dat er een workshop gegeven wordt kan U terecht   tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14:00 en 17:00 uur.  (zie kalender)


 

U kan dan vrijblijvend binnenlopen en al uw problemen en vragen betreffende modeltreinen kunnen aan bod komen, al dan niet aan de hand van het door u meegebrachte materiaal.


Graag aanmelden (per mail, telefonisch of via dit formulier) indien u bepaalde problemen wil laten analyseren en oplossen. Wij kunnen dan zorgen dat de juiste personen aanwezig zijn.


Wij beschikken NIET over een "clubbaan" vermits dit ook niet onze doelstelling is. Wel staan er testkoffers met rollenbank om uw materiaal te testen.Aansprakelijkheidsclausule :

In geen geval kan noch het Bestuur, noch enige andere persoon van de vzw verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, eventuele schade aan derden (welke zou veroorzaakt worden door één der leden of bezoekers van de vzw) evenals voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte persoonlijke goederen. Deelname aan onze activiteiten is stilzwijgend instemmen met deze clausule.


Alle teksten, foto’s, animaties of andere onderdelen op deze site zijn eigendom van de rechtmatige eigenaar en zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijke en/of educatieve doeleinden.

©