Opstelling tijdens cursus
Opstelling tijdens workshop

Praktisch :


Inlichtingen verkrijgen kan via mail naar info@modeltrein-support.be of inschrijven voor een activiteit kan door het invullen van het inschrijvingsformulier.


Ingeschreven bent u pas na het betalen van de kosten op ons rekeningnummer met duidelijke vermelding van uw naam en de datum waarop u wenst deel te nemen.


Onze rekening op naam van Modeltrein-Support :

IBAN = BE40973082782763

BIC = ARSPBE22


Let op, het aantal deelnemers is voor alle activiteiten (behalve de infodagen) beperkt.

Wijzigingen zijn om praktische redenen niet altijd uit te sluiten, maar we brengen u dan zo snel mogelijk op de hoogte.


http://www.modeltrein-support.be


Onze website beschouwen we als een belangrijk communicatiemiddel met iedereen die interesse heeft in onze werking en een portaal om alle informatie betreffende modeltreinen te delen met andere liefhebbers.

We plaatsen er zo snel als mogelijk, zo veel als kan, alle informatie op.