De kalender voor het najaar 2020 staat online, hopelijk mogen deze doorgaan. Inschrijven voor een workshop of om op een infodag te komen verplicht via de inschrijvingsformulieren!

Download pagina voor cursisten:


Op deze pagina kan je documentatie en handleidingen downloaden. (zie gebruiksvoorwaarden)


Workshop Koploper voor beginners
Cursusdocument Car Systems 2016 (3 delen)
Handleiding instellen MCC decoder
Handleiding ombouw Faller trekker-oplegger naar MCC
CS2-Builder-Service
Workshop Koploper gevorderden
Handleiding initiatie airbrush
Ombouw Faller bus naar MCC
Handleiding update CS2 naar 4.1.0
Lengte rail terugmelding
Workshop iTrain
Handleiding CS2 verbinden met computer WIN10
Handleiding CS2 verbinden met computer
Kleurcodering weerstanden
Handige tip om lakdraad aan SMD led te solderen.


Aansprakelijkheidsclausule :

In geen geval kan noch het Bestuur, noch enige andere persoon van de vzw verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, eventuele schade aan derden (welke zou veroorzaakt worden door één der leden of bezoekers van de vzw) evenals voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte persoonlijke goederen. Deelname aan onze activiteiten is stilzwijgend instemmen met deze clausule.


Alle teksten, foto’s, animaties of andere onderdelen op deze site zijn eigendom van de rechtmatige eigenaar en zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijke en/of educatieve doeleinden.

©