De kalender voor het najaar 2020 staat online, hopelijk mogen deze doorgaan. Inschrijven voor een workshop of om op een infodag te komen verplicht via de inschrijvingsformulieren!

Opstelling tijdens cursus
Opstelling tijdens workshop

Praktisch :


Inlichtingen verkrijgen of inschrijven voor een activiteit kan door een mail te sturen naar info@modeltrein-support.be .


Ingeschreven bent u pas na het betalen van de kosten op ons rekeningnummer met duidelijke vermelding van uw naam en de datum waarop u wenst deel te nemen.


Onze rekening op naam van Modeltrein-Support :

IBAN = BE40973082782763

BIC = ARSPBE22


Let op, het aantal deelnemers is voor alle activiteiten (behalve de infodagen) beperkt.

Wijzigingen zijn om praktische redenen niet altijd uit te sluiten, maar we brengen u dan zo snel mogelijk op de hoogte.


http://www.modeltrein-support.be


Onze website beschouwen we als een belangrijk communicatiemiddel met iedereen die interesse heeft in onze werking en een portaal om alle informatie betreffende modeltreinen te delen met andere liefhebbers.

We plaatsen er zo snel als mogelijk, zo veel als kan, alle informatie op.Aansprakelijkheidsclausule :

In geen geval kan noch het Bestuur, noch enige andere persoon van de vzw verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, eventuele schade aan derden (welke zou veroorzaakt worden door één der leden of bezoekers van de vzw) evenals voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte persoonlijke goederen. Deelname aan onze activiteiten is stilzwijgend instemmen met deze clausule.


Alle teksten, foto’s, animaties of andere onderdelen op deze site zijn eigendom van de rechtmatige eigenaar en zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijke en/of educatieve doeleinden.

©