De kalender voor het najaar 2020 staat online, hopelijk mogen deze doorgaan. Inschrijven voor een workshop of om op een infodag te komen verplicht via de inschrijvingsformulieren!

 Inschrijvingsformulier infodagen op zaterdag.


OPGELET: velden met een * moeten verplicht ingevuld worden!

In het veld telefoonnummer geen leestekens gebruiken enkel cijfers! vb: 0032 487 75 74 76

 
 
 
Infodag zaterdag op 19-09-2020
Infodag zaterdag op 17-10-2020
Infodag zaterdag op 21-11-2020
Infodag zaterdag op 19-12-2020
Infodag zaterdag op 16-01-2021
Infodag zaterdag op 20-02-2021
Infodag zaterdag op 20-03-2021
Infodag zaterdag op 24-04-2021
Infodag zaterdag op 22-05-2021
Infodag zaterdag op 19-06-2021
 
10:00u
10:30u
11:00u
11:30u
14:00u
14:30u
15:00u
15:30u
16:00u
 
JA
NEEN
ontvang deze al
 
 
 


Aansprakelijkheidsclausule :

In geen geval kan noch het Bestuur, noch enige andere persoon van de vzw verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, eventuele schade aan derden (welke zou veroorzaakt worden door één der leden of bezoekers van de vzw) evenals voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte persoonlijke goederen. Deelname aan onze activiteiten is stilzwijgend instemmen met deze clausule.


Alle teksten, foto’s, animaties of andere onderdelen op deze site zijn eigendom van de rechtmatige eigenaar en zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijke en/of educatieve doeleinden.

©