Het bestuur heeft beslist om alle activiteiten uit te stellen tot het begin van 2021. De aangepaste kalender wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Evenementen :


Onderstaand een overzicht van een aantal evenementen.


Via de knoppen "Dag - Week - Maand - Agenda" kan u de gegevens anders rangschikken.

Met de selectie "Agenda" krijg je een lijst per datum van de volgende maand of meer.


Indien u zelf een evenement inricht en dit staat niet vermeld in ons overzicht, kan u ons altijd contacteren via mail: info@modeltrein-support.beOnze activiteiten gaan door op volgende locatie :

Bowling Stones

Autolei 113

2160   WommelgemAansprakelijkheidsclausule :

In geen geval kan noch het Bestuur, noch enige andere persoon van de vzw verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, eventuele schade aan derden (welke zou veroorzaakt worden door één der leden of bezoekers van de vzw) evenals voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte persoonlijke goederen. Deelname aan onze activiteiten is stilzwijgend instemmen met deze clausule.


Alle teksten, foto’s, animaties of andere onderdelen op deze site zijn eigendom van de rechtmatige eigenaar en zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijke en/of educatieve doeleinden.

©