Er zijn verschillende nieuwe albums toegevoegd aan onze "Foto-Galerij"

Volgende activiteit op zaterdag 27 april "Infodag en workshop

MCC Cars deel 1 (ombouwen wagen)"

 Inschrijvingsformulier infodagen op zaterdag.


OPGELET: velden met een * moeten verplicht ingevuld worden!

In het veld telefoonnummer geen leestekens gebruiken enkel cijfers! vb: 0032 487 75 74 76

 
 
 
Infodag zaterdag op 22-09-2018 tussen 10:00 en 12:00 u
Infodag zaterdag op 22-09-2018 tussen 14:00 en 17:00 u
Infodag zaterdag op 20-10-2018 tussen 10:00 en 12:00 u
Infodag zaterdag op 20-10-2018 tussen 14:00 en 17:00 u
Infodag zaterdag op 24-11-2018 tussen 10:00 en 12:00 u
Infodag zaterdag op 24-11-2018 tussen 14:00 en 17:00 u
Infodag zaterdag op 15-12-2018 tussen 10:00 en 12:00 u
Infodag zaterdag op 15-12-2018 tussen 14:00 en 17:00 u
Infodag zaterdag op 26-01-2019 tussen 10:00 en 12:00 u
Infodag zaterdag op 26-01-2019 tussen 14:00 en 17:00 u
Infodag zaterdag op 23-02-2019 tussen 10:00 en 12:00 u
Infodag zaterdag op 23-02-2019 tussen 14:00 en 17:00 u
Infodag zaterdag op 23-03-2019 tussen 10:00 en 12:00 u
Infodag zaterdag op 23-03-2019 tussen 14:00 en 17:00 u
Infodag zaterdag op 27-04-2019 tussen 10:00 en 12:00 u
Infodag zaterdag op 27-04-2019 tussen 14:00 en 17:00 u
Infodag zaterdag op 25-05-2019 tussen 10:00 en 12:00 u
Infodag zaterdag op 25-05-2019 tussen 14:00 en 17:00 u
Infodag zaterdag op 22-06-2019 tussen 10:00 en 12:00 u
Infodag zaterdag op 22-06-2019 tussen 14:00 en 17:00 u
 
JA
NEEN
ontvang deze al
 
 


Aansprakelijkheidsclausule :

In geen geval kan noch het Bestuur, noch enige andere persoon van de vzw verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, eventuele schade aan derden (welke zou veroorzaakt worden door één der leden of bezoekers van de vzw) evenals voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte persoonlijke goederen. Deelname aan onze activiteiten is stilzwijgend instemmen met deze clausule.


©

Alle teksten, foto’s, animaties of andere onderdelen op deze site zijn eigendom van de rechtmatige eigenaar en zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijke en/of educatieve doeleinden.