Volgende activiteit op zaterdag 28 september.

Opgelet: Workshop Scenery is verplaatst naar 25 januari 2020!

Download pagina voor cursisten:


Op deze pagina kan je documentatie en handleidingen downloaden. (zie gebruiksvoorwaarden)


Handleiding CS2 verbinden met computer
Workshop Koploper voor beginners
Workshop Koploper gevorderden
Handleiding ombouw Faller trekker-oplegger naar MCC
CS2-Builder-Service
Handleiding CS2 verbinden met computer WIN10
Handleiding initiatie airbrush
Cursusdocument Car Systems 2016 (3 delen)
Handige tip om lakdraad aan SMD led te solderen.
Kleurcodering weerstanden
Handleiding update CS2 naar 4.1.0
Workshop iTrain
Handleiding instellen MCC decoder
Ombouw Faller bus naar MCC
Lengte rail terugmelding


Aansprakelijkheidsclausule :

In geen geval kan noch het Bestuur, noch enige andere persoon van de vzw verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, eventuele schade aan derden (welke zou veroorzaakt worden door één der leden of bezoekers van de vzw) evenals voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte persoonlijke goederen. Deelname aan onze activiteiten is stilzwijgend instemmen met deze clausule.


©

Alle teksten, foto’s, animaties of andere onderdelen op deze site zijn eigendom van de rechtmatige eigenaar en zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijke en/of educatieve doeleinden.